Proves analítiques

Les extraccions i lliurament de mostres a CAP Adrià es fan mitjançant Cita Prèvia en horari de matí, de 8 a 8:45 hores (soterrani -1)

  • La recollida de mostres s’haurà de realitzar en contenidors homologats i destinats a aquest efecte, en cap cas s’acceptaran mostres recollides en recipients domèstics
  • La realització de la prova es farà seguint les instruccions prèvies en cada cas, si per algún motiu no podeu acomplir els requisits caldrà ajornar la cita. Cal doncs, fer una lectura de les instruccions tot just us hagin donat l’ordre de consulta i revisar-ho el dia abans de fer-vos la prova per verificar que us hi presenteu en les condicions adients

Si us han donat una ordre per fer-vos una prova analítica aquí podeu consultar les instruccions:

Extracció de sang:

  • Analítica de sang – Amb dejú de 8 hores abans de l’extracció de sang

Recollida de femtes:

Recollida d’orines:

Altres:


Proves radiològiques del Servei de Diagnòstic per la Imatge

Aquestes proves es realitzen en el servei indicat en la sol·licitud de derivació, amb cita prèvia programada des del servei d’origen o CAP