Carta de drets i deures

Carta de Drets i Deures dels ciutadans

A Catalunya, els drets i deures dels ciutadans estan reconeguts per mitjà de la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària, aprovada pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya el 24 de juliol de 2001. Aquests drets i deures són aplicables a tots els serveis sanitaris, amb independència del seu nivell i de la seva titularitat jurídica.

El sistema sanitari és un dels pilars bàsics de la societat moderna i s’orienta a protegir i fomentar la salut i a tractar les malalties. La Generalitat de Catalunya destina molts recursos per a que el sistema sanitari funcioni bé, doni cobertura a tota la ciutadania i aconsegueixi millorar l’estat de salut de la població.

Cal que tots ens comprometem amb el sistema sanitari i hi col·laborem, fent-ne un ús responsable, mantenint uns hàbits de vida saludables, participant en les activitats de prevenció i informant-nos dels nostres drets i deures.

Quins són els vostres drets?

Els drets i els deures són aplicables a tots els serveis sanitaris i a tot el procés d’atenció sanitària: atenció primària, especialitzada, sociosanitària i de salut mental. Aquests drets han estat definits tenint en compte la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, el procés de curació i la rehabilitació i, quan no sigui possible, l’acompanyament al final de la vida.

Els drets fan referència a diferent àmbits: la igualtat i la no-discriminació, la prevenció i la promoció de la salut, l’autonomia de la persona, l’atenció sanitària, la intimitat i la confidencialitat, la informació i la participació, la investigació i l’experimentació, i la qualitat assistencial.

Quins són els vostres deures?

En l’àmbit de la salut i de l’atenció sanitària, el ciutadans són considerats subjectes actius, que tenen cura de la seva salut i que han de complir un conjunt de deures a més de gaudir dels seus drets.

La participació, la informació i la responsabilitat de la ciutadania en relació amb el sistema sanitari són uns valors indispensables per a la seva qualitat i sostenibilitat.

De la combinació dels drets de la ciutadania amb els interessos generals sorgeix una concepció dels drets que no permetria entendre’ls sense la referència als deures.


Més informació:


Una resposta a Carta de drets i deures

  1. Retroenllaç: 18 d’abril de 2015: Dia Europeu dels drets dels pacients | CAP Adrià

Els comentaris estan tancats.