Baixa Laboral (ITT)


Que és la baixa mèdica per Incapacitat Temporal Transitòria (ITT)?

És la situació en què es troba un treballador que cotitza a la Seguretat Social i que, segons criteri mèdic, no pot fer la feina habitual per un problema de salut.

Avui m’he trobat malament i no he anat a treballar, com puc sol·licitar la baixa? 

Has d’acudir al nostre centre el mateix dia que no has anat a treballar, preferentment durant l’horari del teu metge de capçalera. El metge i/o la infermera atendran el teu problema de salut i emetran justificant o baixa segons correspongui.

Un metge d’un altre centre m’ha visitat i m’ha recomanat sol·licitar la baixa per IT, com ho he de fer?

Has de sol·licitar dia i hora amb el teu metge. Si aquest tingués massa dies d’espera, pots acudir directament i sol·licitar una visita del dia, però sempre amb el teu metge. A la consulta li hauràs de facilitar l’informe del metge o centre que t’hagi visitat.

Tinc programada una intervenció hospitalària i l’empresa hem sol·licita la baixa, com ho faig?

Sol·licita dia i hora amb el teu metge pel dia de la intervenció o el següent més proper que puguis acudir i que hi hagi disponible. En cas d’haver-hi massa dies d’espera, també es pot sol·licitar visita del dia, però sempre amb el teu metge.

En aquest cas pot fer el tràmit una tercera persona amb la pertinent autorització. S’haurà de facilitar a consulta l’informe d’ingrès de la clínica o l’hospital.

I un cop estic de baixa? (comunicats per IT)

Mentre estiguis en situació de baixa, hauràs de fer arribar a l’empresa (o en el seu defecte a l’INSS) els comunicats de baixa.

Per a totes les baixes emeses a partir de l’1 de desembre de 2015 els comunicats de baixa es disposaran tal i com diu el Reial decret 625/2014, desenvolupada per l’Ordre ESS/1187/2015.Quan temps tinc per fer arribar la baixa i els comunicats a l’empresa?

Segons la normativa vigent, el treballador té 3 dies per entregar la baixa a l’empresa, comptant des de la data d’aquesta. Això també és aplicable pels comunicats de baixa.

La meva empresa m’ha indicat que haig d’entregar la baixa a una mútua, és correcte?

Si, hi ha empreses que tenen delegat la gestió de les baixes per IT a mútues sanitàries. És possible que fins i tot et citin per a passar avaluacions mèdiques (d’obligada assistència per a seguir de baixa per IT).

ICAM: Avaluacions mèdiques.

L’ICAM és l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, organisme autònom encarregat entre d’altres de: la inspecció, l’avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de la Seguretat Social en matèria d’incapacitats laborals. Per tant, les citacions de visita per part de l’ICAM són d’assistència obligatòria per a poder seguir amb la situació de baixa. L’ICAM està facultat per emetre l’alta mèdica obligatòria.

Com puc sol·licitar l’alta per reincorporar-me a la feina?

Si saps amb certa antelació quan et reincorporaràs a la feina, sol·licita dia i hora amb el teu metge. Sinó, pots sol·licitar visita del dia amb el teu metge o, si aquest no hi fos, amb el metge de guàrdia. La incorporació es realitza el dia següent a la data d’alta.

Puc efectuar desplaçaments mentre estigui en situació de IT?

No. En cas de desplaçar-te fora del lloc de residència habitual, has de saber que ets responsable de la teva absència si ets citat a reconeixement per l’ICAM, o la mútua, i no et presentes. El teu metge no pot efectuar justificants de desplaçament.

Més informació

Per a qualsevol aclariment o informació addicional, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Una resposta a Baixa Laboral (ITT)

  1. Retroenllaç: Canvis en la gestió i control de les baixes laborals per incapacitat temporal (IT) | CAP Adrià

Els comentaris estan tancats.