Transport sanitari

Sol·licitud de transport sanitari urgent i no urgent


 Transport sanitari urgent

El transport sanitari urgent està indicat per persones malaltes o accidentades en situació de risc vital o dany irreparable.

En cas de necessitar una ambulància amb caràcter urgent, com davant de qualsevol emergència, recomanem sempre trucar al 112, des d’on es derivarà i/o coordinarà entre els diferents serveis públics (transport sanitari, policia, bombers, etc) per a poder donar una resposta adequada a cada cas.

logo 112


 Transport sanitari no urgent

Si el seu metge de capçalera o especialista li sol·licita una prova diagnòstica, visita hospitalària o sessió de rehabilitació, i no es troba en situació de poder acudir al centre de destí en algun mitjà de transport ordinari, aquest mateix metge li pot sol·licitar també una ambulància adaptada a la seva situació.


11590612-ambulancia-senal-sobre-un-fondo-blanco-parte-de-una-serieAmbulàncies Domingo
és l’empresa encarregada de realitzar el transport sanitari no urgent demanat pels metges del nostre CAP.

En cas de necessitar més d’un transport sanitari per a acudir diversos dies a un mateix centre, el seu metge li podrà sol·licitar la del primer dia, i el centre de destí serà l’encarregat de sol·licitar les successives (llevat que passi més d’un mes des de l’última visita; en aquest cas serà el seu metge qui li podrà tornar a sol·licitar).