Edició del blog

L’edició del blog del CAP Adrià està liderada pel Grup de Comunicació del nostre centre, format per un grup multidisciplinar el qual d’una manera directa i amb la col·laboració i supervisió del Servei de Comunicació de l’Ambit d’Atenció Primària de Barcelona, ha definit les temàtiques, fotografies i continguts que es publiquen.