Visió, missió i valors

 

capçalera_CAPadria_03_D

Pla de Salut  |  Millorem la salut dels ciutadans a través del coneixement

La filosofia de treball dels nostres professionals està en concordança amb les estratègies definides pel Departament de Salut i l’Institut Català de la Salut per a desenvolupar el objectius recollits en el Pla de Salut dins el període de 2016 a 2020:


Visió, Missió i Valors de l’ICS  |  Què fem i Com ho fem ?

Missió. Donar una atenció d’excel·lència a la població, desenvolupant també la docència i la recerca en l’àmbit de la salut a Catalunya.

Visió. Ser l’organització de referència i líder en el sistema de salut català, tant en l’assistència com en la docència i la recerca.

Valors. El comportament de les persones que treballen a l’ICS es regeix per uns valors compartits per tots, coherents amb la missió de l’empresa.

Entre els valors ètics que guien les actuacions de l’ICS destaquem el posicionament del ciutadà com a eix central del sistema sanitari, mentre que els professionals constituïm l’eix central de l’organització; el compromís amb la sostenibilitat econòmica i social; la simplificació organitzativa; el diàleg i la transparència; l’atenció integral a les persones, i la integració activa, respectuosa i coresponsable en el sistema sanitari de Catalunya.

Visió, missió i valors ICS

Valors ètics que guien les actuacions de l’ICSCapçalera CAP ADRIÀ 2Posem el coneixement al servei de les persones


 

Visió, Missió i Valors del CAP Adrià

Missió. Prestar serveis sanitaris per a cobrir les necessitats de la nostra població en l’àmbit de l’Atenció Primària, de manera integral i integrada a la xarxa assistencial i social del territori.

Visió. Volem ser un CAP amb autonomia de gestió real que doni atenció a la població de la nostra ABS, amb voluntat de millora contínua i amb els recursos adequats per ser referents en excel·lència professional i humana, tot potenciant la docència, la recerca i la innovació.

Valors

Qualitat

  • Efectivitat, eficàcia, eficiència, orientació a l’usuari, excel·lència, millora continua

Respecte

  • Educació, tolerància, empatia

Professionalitat

  • Competència, qualitat humana, responsabilitat, rigor, innovació

Treball en equip

  • Companyonia, comunicació, col·laboració, flexibilitat, unificació criteris

Motivació

  • Entusiasme, diversió, dedicació, intel·ligència emocional, il·lusió, iniciativa, implicació

 


Informació relacionada: