Què és i què no és una urgència?

Què no és una Urgència ?

  • Farmàcia. Sol·licitud de receptes o receptes electròniques. En els casos en que els pacients tinguin tractaments de llarga durada aconsellem als usuaris que facin una previsió de les seves necessitats sol·licitant una Cita Prèvia amb els seu metge o infermer/a de capçalera. El fet d’haver-nos quedat sense medicació no justifica una visita d’urgència.
  • Derivacions de proves o de visites amb un especialista. La sol·licitud de proves i derivacions ja siguin de metges del servei públic o privat s’han de fer a través del metge de capçalera, que ho autoritzarà si ho veu convenient.
  • Tràmits burocràtics que requereixin la autorització del seu metge de capçalera; comunicats de baixes laborals i altes, informes de salut, canvis de medicació, etc.

Excepcions: Els casos en que el pacient presenti un informe hospitalari que requereixi una atenció a termini, i que el sistema de Cita Prèvia no pugui atendre dins el temps especificat en la ordre clínica.

Productes farmacològics prescrits per un facultatiu i que la farmàcia no dispensi sense la recepta mèdica.

En cas de dubte, podeu adreçar-vos a la vostra unitat d’atenció a l’usuari i sol·licitar informació.


Què és una Urgència ?

El sistema sanitari públic posa a la vostra disposició diversos recursos on us podeu adreçar en cas que us trobeu davant d’una urgència mèdica. Podeu anar al vostre centre d’atenció primària (CAP) i, fora del seu horari habitual, als centres amb atenció continuada, els quals estan en funcionament durant més hores.

 Visites al CAP | Urgències lleus

Les urgències lleus són visites que requereixen un tracte immediat però no són una emergència mèdica, les emergències mèdiques es caracteritzen bàsicament perquè hi ha un component de temps i celeritat que compromet la vida de la persona afectada.

És important doncs que les persones sapiguem valorar quina és la nostra necessitat per saber on adreçar-nos en cada cas, davant de qualsevol dubte podeu trucar al 061 CatSalut Respon on faran una valoració de la vostra urgència, o al vostre Equip d’Atenció Primària del CAP Adrià, on li indicaran a quin servei s’ha d’adreçar i, si s’escau, per evitar demores en ser atesos, els horaris i metges de guàrdia disponibles en el seu centre de salut.

 Odontologia  |  Urgències

Les visites odontològiques urgents més freqüents són degudes a infeccions d’origen dental (flegmó), odontàlgies (mal de queixal) i traumatismes dentals.

En cas de necessitar una visita urgent amb odontologia:

1. S’ha de trucar per telèfon al CAP Adrià, o acudir al centre, i demanar visita urgent per odontologia (horaris d’odontologia).

2. Si no hi ha servei d’odontologia:

  • Es donarà visita urgent amb un/a metge/sa i es programarà per odontologia al dia següent o posteriors si es considera necessari.
  • Si el/la metge/sa considera que la urgència requereix ser tractada per un/a odontòleg/a es derivarà a un altre servei d’odontologia de la zona.

Serveis d’urgències i d’atenció continuada

En la Guia per a l’accés als centres amb atenció continuada i urgent 2016  trobareu la relació d’aquests centres de tot el territori de Catalunya.

També, si es tracta d’una urgència, sempre podeu trucar al telèfon 061 CatSalut Respon, on metges i infermeres donen consells de salut i assessoren sobre què cal fer en cada situació. Si cal, envien el metge a domicili o una ambulància. Recordeu que, si no és estrictament necessari, no heu d’anar directament als serveis d’urgències dels hospitals. Així s’evita que es col·lapsin en detriment de les persones que més els necessiten.

En cas d’emergència heu de telefonar al 112.